קרטוקונוס תסמינים

קרטוקונוס היא מחלה של קרנית העין המאופיינת בשינוי הדרגתי במבנה הקרנית. למעשה, קרנית העין משנה צורתה לכדי צורה של קונוס. מבנה זה אינו תקין ועל כן הוא פוגע ביכולת של קרני האור להיכנס בצורה תקינה אל העין. כתוצאה מכך, נפגמת הראייה והיא אינה מיטבית.

מחלת הקרטוקונוס מופיעה לרוב בשלבי גיל ההתבגרות. היא בדרך כלל פוגעת בשתי העיניים אך מתקדמת בקצב שונה בכל אחת מהן. היא מתפתחת עקב שילוב של גורמים גנטיים ושל גורמים סביבתיים הנמצאו קשורים אליה. אחד הגורמים הסביבתיים הבולטים שגורמים להתפתחות קרטוקונוס הוא שפשוף עיניים תכוף.

כאמור, העיוות במבנה של הקרנית הנגרם בגלל הקרטוקונוס, גורם לשינויים בראייה ולירידה באיכותה. עם זאת, בשלביה הראשונים של מחלת הקרטוקונוס לא מורגשת בעיה כלשהי. עם הזמן ועם התקדמות המחלה, מורגשת היחלשות בראייה ומופיעים בקרטוקונוס תסמינים בשלבים שונים. כך למשל, החולים יחושו קוצר ראייה וצורך לשנות את המספר במשקפיים בצורה תכופה. בנוסף, יורגש קושי לזהות עצמים רחוקים וקטנים, זאת לצד ירידה בחדות הראייה. כמו כן, בשעות הלילה, עלולות להופיע "הילות אור" בשדה הראייה סביב עצמים בוהקים.

כאשר המחלה אינה מטופלת לאורך זמן, עיוות הקרנית עלול להיות כה משמעותי עד שניתן יהיה להבחין בו בהסתכלות על העין בלבד. על כן, במידה וחשים שינויים תכופים בראייה או שנוטים לשפשף את העיניים בצורה תכופה – יש לגשת ולהיבדק אצל רופא עיניים מומחה.